„Harmonogram doskonalenia zawodowego w Wojskowej Akademii Technicznej” znajduje się na stronie WWW Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w systemie teleinformatycznym MILNET-Z:

 • na rok 2016 – dokument nr 10147;
 • na rok 2017 – dokument nr 12079.

„Zestawienie studiów podyplomowych i kursów realizowanych w Wojskowej Akademii Technicznej” znajduje się na stronie WWW Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w systemie teleinformatycznym MILNET-Z (dokument nr 11285).

 

Informacja dla uczestników studiów i kursów:

 1. Kwalifikacji żołnierzy zawodowych na formy doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP dokonuje Oddział Doskonalenia Zawodowego Departamentu Kadr MON.
 2. Zakwalifikowany żołnierz powinien posiadać polecenie wyjazdu służbowego oraz dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Żołnierz zobligowany jest do uczestniczenia w zajęciach programowych w umundurowaniu:
  1. ubiór wyjściowy (marynarka) – rozpoczęcie, zakończenie formy doskonalenia zawodowego oraz w czasie egzaminów (kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, kursy językowe);
  2. ubiór sportowy – zajęcia z wychowania fizycznego (kursy kwalifikacyjne);
  3. ubiór polowy – kursy doskonalące, zajęcia programowe na kursach kwalifikacyjnych;
 4. Żołnierze uczestniczący w szkoleniach mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zakwalifikowani żołnierze mogą stawić się w Wojskowej Akademii Technicznej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia (Dom Studencki nr 4, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 21).
 6. Na terenie Domu Studenckiego nr 4 bezpłatnie są dostępne przewodowe łącza internetowe.
 7. Żywienie uczestników form doskonalenia zawodowego odbywa się w oparciu o Stołówkę Żołnierską WAT (pobranie karty żywnościowej w dniu rozpoczęcia formy doskonalenia zawodowego – pok. 13 Stołówki Żołnierskiej od godz. 7.00).
 8. Żołnierz, uczestnik formy doskonalenia zawodowego zobowiązany jest uczestniczyć w spotkaniu organizacyjnym w „Klubie WAT” o godz. 8.00 w dniu rozpoczęcia kursu/studiów.

 

Wykaz kontaktowych numerów telefonów:

 • Szef Wydziału Doskonalenia Zawodowego: 261 839 756, kom. 723 634 801
 • Kierownik kursu: 261 839 989
 • Podoficer specjalista: 261 839 916
 • Recepcja Domu Studenckiego nr 4: 261 837 850
 • Pokój nr 13 Stołówki Żołnierskiej (karty żywnościowe): 261 839 477