„Harmonogram doskonalenia zawodowego w Wojskowej Akademii Technicznej” znajduje się na stronie WWW Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w systemie teleinformatycznym MILNET-Z:

 • na rok 2017 - dokument nr 12079;
 • na rok 2018 - dokument nr 13552.

 

„Zestawienie studiów podyplomowych i kursów realizowanych w Wojskowej Akademii Technicznej” znajduje się na stronie WWW Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w systemie teleinformatycznym MILNET-Z (dokument nr 12980).

Informacja dla uczestników studiów i kursów:

 1. Kwalifikacji żołnierzy zawodowych na formy doskonalenia zawodowego (kursy, studia) dokonuje Oddział Doskonalenia Zawodowego Departamentu Kadr MON.
 2. Zakwalifikowany żołnierz w dniu rozpoczęcia formy doskonalenia zawodowego powinien posiadać polecenie wyjazdu służbowego (skierowanie z JW) oraz dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Uczestnicy mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z obowiązującymi przepisami (mogą stawić się w Wojskowej Akademii Technicznej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne /CSK/ WAT, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 9, 00-908 Warszawa).
 4. Na terenie CSK bezpłatnie są dostępne przewodowe łącza internetowe (przewody sieciowe należy posiadać we własnym zakresie).
 5. Przy CSK istnieje możliwość skorzystania z całodobowego, płatnego, monitorowanego parkingu – informacja w recepcji.
 6. Żywienie uczestników form doskonalenia zawodowego odbywa się w dni robocze (pn. – pt.) w oparciu o Restaurację CSK, natomiast w weekendy i dni świąteczne w oparciu Stołówkę Wojskową nr 1 (karty żywnościowe na żywienie w weekendy i dni wolne od zajęć należy pobierać indywidualnie dzień wcześniej w pok. nr 13 Stołówki Wojskowej).
 7. W dniu rozpoczęcia formy doskonalenia zawodowego należy uczestniczyć w spotkaniu organizacyjnym w „Klubie WAT” o godz. 8.00 (nr sali dostępny w recepcji klubu).
 8. Żołnierzy obowiązują następujące rodzaje umundurowania podczas form doskonalenia zawodowego:
  1. ubiór wyjściowy (marynarka) – rozpoczęcie, zakończenie formy doskonalenia zawodowego oraz w czasie egzaminów (dotyczy: kursów kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych i kursów językowych);
  2. ubiór sportowy – zajęcia z wychowania fizycznego na kursach kwalifikacyjnych;
  3. ubiór polowy – rozpoczęcie, zajęcia programowe i zakończenie kursów doskonalących oraz zajęcia programowe na kursach kwalifikacyjnych.

Wykaz kontaktowych numerów telefonów:

 • Szef Wydziału Doskonalenia Zawodowego (pok. 115, bud. 100): 261 839 756, 723 634 801
 • Kierownik Kursu (Klub WAT, pok. H-1): 261 839 989, 663 086 315
 • Recepcja Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego: 261 837 925
 • Pokój nr 13 Stołówki Wojskowej nr 1 (karty żywnościowe): 261 839 477