„Harmonogram doskonalenia zawodowego w Wojskowej Akademii Technicznej” znajduje się na stronie WWW Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w systemie teleinformatycznym MILNET-Z:

 • na rok 2017 - dokument nr 12079;
 • na rok 2018 - dokument nr 13552.

 

„Zestawienie studiów podyplomowych i kursów realizowanych w Wojskowej Akademii Technicznej” znajduje się na stronie WWW Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w systemie teleinformatycznym MILNET-Z (dokument nr 12980).

Informacja dla uczestników studiów i kursów:

 1. Kwalifikacji żołnierzy zawodowych na formy doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych SZ RP dokonuje Oddział Doskonalenia Zawodowego Departamentu Kadr MON.
 2. Zakwalifikowany żołnierz w dniu rozpoczęcia formy doskonalenia zawodowego powinien posiadać polecenie wyjazdu służbowego oraz dokument potwierdzający tożsamość.
 3. Uczestnicy mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z obowiązującymi przepisami (mogą stawić się w Wojskowej Akademii Technicznej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia - Dom Studencki nr 4, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 21).

Na terenie Domu Studenckiego nr 4 bezpłatnie są dostępne przewodowe łącza internetowe (przewody sieciowe należy posiadać we własnym zakresie).

 1. Żywienie uczestników form doskonalenia zawodowego odbywa się w oparciu o Stołówkę Żołnierską WAT (indywidualne pobieranie kart żywnościowych w dniu rozpoczęcia formy doskonalenia zawodowego od godz. 7.00 w pok. nr 13 Stołówki Żołnierskiej).
 2. W dniu rozpoczęcia formy doskonalenia zawodowego należy uczestniczyć w spotkaniu organizacyjnym w „Klubie WAT” o godz. 8.00 (nr sali dostępny w recepcji klubu).
 3. Żołnierzy obowiązują następujące rodzaje umundurowania podczas form doskonalenia zawodowego:
  1. ubiór wyjściowy (marynarka) – rozpoczęcie, zakończenie formy doskonalenia zawodowego oraz w czasie egzaminów (dotyczy: kursów kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych
   i kursów językowych);
  2. ubiór sportowy – zajęcia z wychowania fizycznego na kursach kwalifikacyjnych;
  3. ubiór polowy – rozpoczęcie, zajęcia programowe i zakończenie kursów doskonalących oraz zajęcia programowe na kursach kwalifikacyjnych.

 

Wykaz kontaktowych numerów telefonów:

 • Szef Wydziału Doskonalenia Zawodowego: 261 839 756, kom. 723 634 801
 • Kierownik kursu: 261 839 989
 • Recepcja Domu Studenckiego nr 4: 261 837 850
 • Pokój nr 13 Stołówki Żołnierskiej (karty żywnościowe): 261 839 477