Wojskowa Akademia Techniczna jest jednostką naukową, której atutem jest możliwość kompleksowego prowadzenia projektów badawczych na kierunkach uznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za strategiczne dla rozwoju nauki, z uwzględnieniem prac studyjnych i opracowań prognoz rozwoju systemów i urządzeń, doradztwa technicznego w zakresie formułowania tendencji rozwoju nowoczesnych technologii, ekspertyz, opinii naukowych i badań kwalifikacyjnych. Rezultaty prac badawczych WAT mogą mieć szerokie zastosowanie w procesach technologicznych, ochronie środowiska, medycynie i przemyśle.

W Akademii prowadzone są badania z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Celem tych projektów jest wdrożenie wypracowanych rozwiązań technologicznych przez bezpośrednio zainteresowane podmioty krajowe. Ponadto realizowane są strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych pod postacią wysokobudżetowych i długoterminowych grantów wynikających z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Programy te służą rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych oraz społecznych, a także przyczyniają się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju.

Naukowcy Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczą także w licznych międzynarodowych przedsięwzięciach naukowo-badawczych realizowanych w ramach programu Horyzont 2020, Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), Europejskiej Agencji Obrony (EDA), Polsko-Norweskiego Mechanizmu Finansowego a także Funduszy Strukturalnych.

REALIZOWANE PROJEKTY UNIJNE