Akademia prowadzi studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na dwudziestu kierunkach studiów. Studia stacjonarne są bezpłatne, studia niestacjonarne płatne.

Realizowane w Akademii programy kształcenia opracowano na podstawie uchwalonych przez Senat Uczelni zamierzonych efektów kształcenia, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK) dla Szkolnictwa Wyższego w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Wybrane kierunki kształcenia w WAT posiadają akredytacje wydane przez PKA i KAUT. Dzięki temu absolwenci WAT mogą konkurować zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy.

Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów są ustalane przez Rektora przed rozpoczęciem rekrutacji.

Zasady rekrutacji na studia cywilne reguluje Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2017/2018 oraz Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 77/WAT/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2017/2018.

DOSTĘPNE KIERUNKI

W RAMACH STUDIÓW CYWILNYCH