Akademia prowadzi studia cywilne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na dwudziestu kierunkach studiów. Studia stacjonarne są bezpłatne, studia niestacjonarne płatne.

Realizowane w Akademii programy kształcenia opracowano na podstawie uchwalonych przez Senat Uczelni zamierzonych efektów kształcenia, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK) dla Szkolnictwa Wyższego w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Wybrane kierunki kształcenia w WAT posiadają akredytacje wydane przez PKA i KAUT. Dzięki temu absolwenci WAT mogą konkurować zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy.

Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów są ustalane przez Rektora przed rozpoczęciem rekrutacji.

Zasady rekrutacji na studia cywilne reguluje Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2018/2019

.

DOSTĘPNE KIERUNKI

W RAMACH STUDIÓW CYWILNYCH