» » Młodzi, zdolni matematycy

Młodzi, zdolni matematycy

wpis w: Aktualności | 0

17 marca br. w szranki finału  Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego stanęło 128 uczestników.

Konkurs, adresowany do uczniów szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego oraz szkół objętych patronatem Wojskowej Akademii Technicznej, ma już swoją ósmą edycję.

Honorowy patronat objął nad nim JM Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, a sponsorami nagród konkursowych byli: burmistrz Błonia – Zenon Reszka, burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy –  Krzysztof Strzałkowski, starosta kraśnicki – Andrzej Maj oraz oczywiście Wojskowa Akademia Techniczna.

Współorganizatorem Konkursu był jego twórca  – dyrektor Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki., a sprawność organizacyjną zapewnił Dział Spraw Studenckich.

Otwarcie konkursu zaszczycili swoją obecnością: prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska, prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, dziekan WCY dr hab. inż. Kazimierz Worwa, kierownik Działu Spraw Studenckich mgr Małgorzata Podbielska.

Celem tego naukowego przedsięwzięcia dla młodzieży jest popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień  i  zainteresowań  matematycznych uczniów, ujawnianie talentów, stworzenie możliwości sprawdzenia przez uczniów własnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki, ale również  promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w Konkursie, popularyzowanie wiedzy o generale Sylwestrze Kaliskim oraz zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi, w szczególności studiami w WAT.

W eliminacjach przeprowadzonych w 60 szkołach w grudniu 2016 roku wzięło udział ponad 1150 uczestników. Łącznie w ośmiu edycjach Konkursu startowało ponad 6000 osób, niektórzy dwu- i trzykrotnie.

Finaliści w pierwszej części zmagań konkursowych rozwiązywali 3 zadania problemowe, zaś w części drugiej – po krótkiej przerwie – odpowiadali na 10 pytań testowych. Autorami zadań i pytań, zarówno w eliminacjach jak i w finale (we wszystkich edycjach Konkursu) byli doświadczeni nauczyciele akademiccy z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT – dr Lucjan Kowalski i mgr Wojciech Matuszewski. Zadania i pytania testowe oceniała Komisja Konkursowa, złożona z nauczycieli akademickich IMiK WCY.

W czasie, kiedy licealiści mocowali się z królową nauk, ich nauczyciele-opiekunowie mieli możliwość wysłuchania następujących wykładów:

  • „Echolokacja – jak zobaczyć coś czego nie widać”- prowadzonego przez dr. hab. inż. Mateusza Pasternaka;
  • „Doping – pomoc w uzyskaniu olimpijskich wyników”- przedstawionego przez dr inż. Dorotę Węgłowską;
  • „Nowoczesny sposób na zdobywanie wiedzy” – zaprezentowanego przez ppłk. dr. inż. Grzegorza Czopika.

Tegoroczny konkurs był drugim z kolei, w którym uległ zmianie zakres materiału objętego zadaniami, co jest konsekwencją zmian w programach nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych w klasach o rozszerzonym programie nauczania matematyki. Ponownie pojawił się rachunek różniczkowy i rachunek granic. Właśnie te zadania i pytania sprawiły uczestnikom sporo problemów, ale dał się zauważyć postęp w stosunku do roku ubiegłego.

Oto zdobywcy 3 pierwszych miejsc tegorocznej edycji konkursu:

I miejsce zajął Mikołaj Ryll z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego z Iławy, zdobywając nagrodę jaką  jest: tablet,  ufundowanie stypendium  z własnego funduszu stypendialnego po podjęciu cywilnych stacjonarnych studiów w WAT w roku otrzymania świadectwa maturalnego, a także otrzymanie Promesy do bezpłatnego zakwaterowania w domu studenckim na okres jednego roku akademickiego, w przypadku podjęcia studiów w roku otrzymania świadectwa maturalnego oraz puchar. Fundatorem nagrody jest rektor – komendant  WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek Ponadto zwycięzca otrzymał zegarek – nagrodę od burmistrza Błonia – Zenona Reszki.

II miejsce zdobył Tomasz Makowski, również z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego z Iławy.

Nagrodą za zajęcie II miejsca jest tablet, ufundowany przez burmistrza Błonia, promesa do bezpłatnego zakwaterowania w domu studenckim na okres jednego roku akademickiego, w przypadku podjęcia studiów w roku otrzymania świadectwa maturalnego oraz puchar – ufundowane przez  rektora–komendanta  WAT.

III miejsce należało do Beaty Kamińskiej z I LO im. Grzegorza Piramowicza z Augustowa, która odebrała nagrodę w postaci tabletu, ufundowanego przez burmistrza dzielnicy Wola m.st. Warszawa Krzysztofa Strzałkowskiego,  a także promesę do bezpłatnego zakwaterowania w domu studenckim na okres jednego roku akademickiego, w przypadku podjęcia studiów w roku otrzymania świadectwa maturalnego oraz puchar  – ufundowane przez  rektora – komendanta  WAT.

Ponadto komisja przyznała jedno wyróżnienie:

Najlepszym finalistą ze szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego został Damian Zalewski z Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, otrzymując tablet, ufundowany przez starostę kraśnickiego Andrzeja Maja oraz  puchar ufundowany przez  rektora – komendanta  Wojskowej Akademii Technicznej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu.

Grażyna Palczak
foto: Grzegorz Rosiński