» » Student WAT w Akademii Wojskowej West Point

Student WAT w Akademii Wojskowej West Point

wpis w: Aktualności | 0

Po dziewięciu latach przerwy, student Wojskowej Akademii Technicznej rozpoczyna naukę w prestiżowej amerykańskiej Akademii Wojskowej West Point. Plutonowy Bartłomiej Grzybowski, student-podchorąży III roku na kierunku logistyka na Wydziale Mechanicznym WAT, w West Point spędzi następne cztery lata.

Plut. Grzybowski został nominowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. Wyjazd do uczelni planowany jest na koniec czerwca, kadet Grzybowski oficjalnie przestąpi próg West Point już 3 lipca.

Wcześniej plut. pchor. Bartłomiej Grzybowski pomyślnie przeszedł proces rekrutacji. W ramach porozumienia zawartego między Ministerstwem Obrony Narodowej, a stroną amerykańską, dotyczącego delegowania podchorążych z Polski na studia w akademiach wojskowych w USA, MON we współpracy z ambasadą Stanów Zjednoczonych przeprowadzało rekrutację, w wyniku której dwóch polskich studentów mogło podjąć 4-letnie studia w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point.

Proces rekrutacji na studia rozpoczął się już w październiku 2016 r. W pierwszym etapie spośród wszystkich zgłoszonych podchorążych wyłoniono najlepszą trójkę. Przy ocenie kandydatów brano pod uwagę: wyniki w nauce, opinię przełożonych oraz życiorys i osiągnięcia kandydata. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu decydowała komisja złożona z kadry Batalionu Szkolnego WAT.

Zakwalifikowani trzej podchorążowie z WAT oraz trzej podchorążowie z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (także uczestnicy rekrutacji) w listopadzie w Ministerstwie Obrony Narodowej zostali zapoznani z procesem rekrutacji do amerykańskiej akademii. Każdy z kandydatów musiał:

  • zdać egzamin TOEFL (test akademickiego języka angielskiego);
  • zdać maturę amerykańską ACT;
  • odbyć rozmowę kwalifikacyjną w ambasadzie USA z przedstawicielem strony amerykańskiej;
  • wykonać niezbędne badania lekarskie;
  • zaliczyć test sprawności fizycznej CFA (Candidate Fitness Assessment);
  • napisać eseje na tematy zamieszczone na stronie West Point;
  • dostarczyć dokumenty osobowe dotyczące dotychczasowego kształcenia.

W grudniu 2016 roku podchorążowie – kandydaci na studia do West Point zostali zaproszeni do Ambasady Stanów Zjednoczonych, gdzie odbyła się rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Wymagane egzaminy i niezbędne dokumenty rekrutacyjne kandydaci musieli zdać i złożyć do końca lutego 2017 r. Był to dla kandydatów długi i pracowity czas.

Pod koniec kwietnia, przedstawiciel MON poinformował plut. pchor. Bartłomieja Grzybowskiego, że pomyślnie przeszedł rekrutację i został zakwalifikowany na studia w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point.

Władze Wojskowej Akademii Technicznej składają gratulacje i życzą powodzenia.

Robert Kossowski, Agata Reed
fot. Ambasada USA w Polsce