» » Perspektywiczne studia na WAT

Perspektywiczne studia na WAT

wpis w: Aktualności | 0

Kierunek „logistyka”, prowadzony na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej, wyróżniony w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017. Wyniki tego pionierskiego zestawienia ogłoszono 17 maja 2017 r. w Warszawie, na zakończenie Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego. Ranking prezentuje 311 programów studiów, które są prowadzone na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach akademickich.

Wśród wyróżnionych przez kapitułę rankingu kierunków jest logistyka o profilu ogólnoakademickim prowadzona na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej, która zajęła drugie miejsce w rankingu kierunku „logistyka”. Wyróżnienie z rąk przewodniczącego kapituły profesora Michała Kleibera i prezesa Fundacji Edukacyjnej Perspektyw Waldemara Siwińskiego odebrał Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT.

Ranking adresowany jest głównie do tegorocznych maturzystów, którzy wkrótce będą wybierać kierunek studiów i uczelnię, na której chcą go studiować. Jego pomysłodawca, Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, podkreśla, że ranking jest stworzony po to aby pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków.

Zasady rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała kapituła pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. W jej skład weszli eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego oraz przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu. Do oceny studiów na poszczególnych kierunkach przyjęto 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki (ocena parametryczna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; uprawnienia do nadawania stopni naukowych; nadane stopnie naukowe), efektywność naukowa (publikacje; cytowania; indeks Hirscha), potencjał dydaktyczny (jakość przyjętych na studia; dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów; wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej; akredytacje środowiskowe) oraz innowacyjność (patenty i prawa ochronne).

Zestawienie kierunków z WAT w rankingu studiów inżynierskich

Miejsce wśród kierunków Kierunek Wydział WSK
2 miejsce Logistyka Wydział Mechaniczny 79,40
4 miejsce Geodezja i Kartografia Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 66,77
14 miejsce Mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczny 64,06
12 miejsce Mechatronika Wydział Mechatroniki i Lotnictwa 62,06
16 miejsce Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji 57,54
12 miejsce Inżynieria materiałowa Wydział Nowych Technologii i Chemii 54,09
9 miejsce Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektroniki 50,41
14 miejsce Energetyka Wydział Elektroniki 49,11
24 miejsce Informatyka Wydział Cybernetyki 46,08

 

Pełny ranking można znaleźć tutaj.