» » Loty rozpoznawcze w Wędrzynie

Loty rozpoznawcze w Wędrzynie

wpis w: Aktualności | 0

Podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej kierunku geodezja i kartografia o specjalności rozpoznanie obrazowe wzięli udział w kursie prowadzenia rozpoznania powietrznego z wykorzystaniem śmigłowców. Szkolenie odbyło się w dniach 8-12 maja na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie w ramach Letniego Zgrupowania Wojsk Rozpoznawczych i Walki Elektronicznej.

Kursanci wzięli udział w zajęciach teoretycznych mających na celu zapoznanie z działalnością IMINT (Imagery Intelligence) w Siłach Zbrojnych RP oraz przeszkolenie do wykonania lotów rozpoznawczych. Praktyczna część szkolenia obejmowała prowadzenie misji rozpoznawczych z wykorzystaniem śmigłowców Mi-2 oraz Mi-17, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Zadaniem patroli rozpoznawczych było opracowanie taktyczno – nawigatorskiego planu lotu, przeprowadzenie rozpoznania fotograficznego w powietrzu na każdej z czterech zaplanowanych tras i złożenie meldunku rozpoznawczego dowódcy kursu. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość obserwacji pracy śmigłowca rozpoznania obrazowego W-3 Sokół wraz z aparaturą znajdującą się w kontenerze odbiorczym, a także zostali zaznajomieni z konstrukcją i procedurami prowadzenia misji rozpoznawczych z użyciem Bezzałogowego Statku Powietrznego Orbiter, który wykonał lot w ostatnim dniu szkolenia.

Dzięki uprzejmości żołnierzy z 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego podchorążowie zostali zapoznani z wozami bojowymi BWP i BWR. Zajęcia praktyczne stanowiły uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobywanej w uczelni.

Kurs został przez podchorążych WAT ukończony pozytywnie, a wiedza jaką zdobyli z pewnością zaowocuje w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy wspominają szkolenie jako intensywny czas, podczas którego na każdych zajęciach pogłębiali wiedzę i zdobywali doświadczenie korzystając z kompetencji wykładowców i instruktorów.

Podchorążowie składają podziękowania za możliwość uczestnictwa w zajęciach i przekazaną wiedzę dowódcy kursu ppłk. Cezaremu Baszy oraz opiekunowi grupy mjr. Rafałowi Dąbrowskiemu.

sierż. pchor. Daria Dunaj
fot. plut. pchor. Paulina Letkiewicz, kpr. pchor. Kinga Reda