» » Ściślejsza współpraca UW i WAT

Ściślejsza współpraca UW i WAT

wpis w: Aktualności | 0

Uniwersytet Warszawski i Wojskowa Akademia Techniczna będą ściślej współpracować w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. 11 kwietnia 2017 r. rektorzy uczelni płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek i prof. dr hab. Marcin Pałys uroczyście podpisali porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej.

Porozumienie obejmuje współpracę w obszarze kształcenia, badań naukowych, popularyzacji wiedzy oraz praktycznego wykorzystania wiedzy i technologii dla dobra społecznego, a także działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zostało zawarte na 5 lat.

Podczas uroczystości w siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego obecni byli:

ze strony UW

  • prof. dr hab. Marcin Pałys – Rektor UW
  • prof. dr hab. Maciej Duszczyk – Prorektor ds. Naukowych
  • dr Daniel Przastek – Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ds. Finansowych i Rozwoju

ze strony WAT

  • płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT – Rektor-Komendant WAT
  • płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT – Dziekan Wydziału Logistyki
  • prof. dr hab. Lech Kościelecki – Prodziekan Wydziału Logistyki ds. Naukowych
  • dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT – Dyrektor Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności

Porozumienie koncentruje się wokół nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, i to właśnie w tych dziedzinach uczelnie podejmą wspólne działania wspierające interdyscyplinarne badania. Współpraca obejmie Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Wydział Logistki WAT.

Agata Reed
fot. WAT